Maskeradbalen: Från Stockholm till Boston och tillbaka

Jag drunknar i ett hav av bekymmer! Censuren kommer med all säkerhet förbjuda vårt libretto. Varför vet jag inte.

-Verdi till librettisten Antonio Somma, Neapel, 7 februari 1858.

 

I vilken miljö ska Maskeradbalen sättas upp? Ville Verdi sätta upp den i Stockholm eller Boston? Såg han slutligen fördelarna med att sätta upp operan i amerikansk miljö, som censuren ville, eller kämpade han emot in i det sista?

Kompositörers kamp mot censuren är en lång historia fylld av frustration och vrede. Verdi fick vid flera tillfällen under sin karriär byta namn på sina rollfigurer, ändra tid och miljö på sina operor, och stryka ord som censurmyndigheterna ogillade. Det var svårt att kämpa emot. När Verdi stred för nitiskt mot censuren och vägrade jobba vidare, så blev han stämd för kontraktbrott av teatern. Samtidigt var Verdi så illa tvungen att kämpa emot, för myndigheterna föreslog ibland helt befängda förändringar, inte minst för just Maskeradbalen. Vid ett tillfälle ville de att operan skulle utspelas under vikingatiden - en inte alltför passande miljö för en maskeradbal ...

Librettot som från början kallades för Gustav III och skulle handla om kungamordet i Stockholm 1792, döptes flera gånger om innan det slutligen fick namnet Maskeradbalen. Kungamordet ersattes med ett attentat på en fiktiv guvernör i Boston - av alla ställen! - under slutet av 1600-talet. Koloniala Boston blev också standardmiljön för verket i ca 100 år, fram till mitten av 1900-talet då handlingen flyttades tillbaka från Boston till Stockholm.

Verdis kamp mot censuren var i högsta grad verklig. Korrespondensen med hans librettister handlar ofta om censurens invändningar. Men kampen har också blivit något av en hjältehistoria som glorifierats genom tiderna, vilket har bidragit till att skapa patriotiska myter kring Italiens compositore nazionale. Verdi engagerade sig för Italiens enande och hans tidiga operor är djupt patriotiska. Operan spelade en viktig roll under 1800-talet för att definiera Italien som en kulturnation och Verdi kom att bli nationalsymbolen som folket samlades kring. "Fångarnas kör" i Verdis Nabucco kom rentav att användas som en inofficiell nationalsång. Verdi skrev inte bara operor för fint folk, utan hans operor var folknöjen som förde människor samman.

Det har ofta hävdats att den amerikanska versionen av Maskeradbalen var resultatet av en censur som spårade ur. Tolkningen har kunnat användas för att lyfta upp Verdi som en hjälte så det är inte märkligt att den finns, men den har sina problem. För det första ville Verdi ända från början inte slaviskt följa verkligheten. Han lät därför Gustav III bli förälskad i Amelia, som är hustrun till hans mördare Anckarström. Det är inte heller bara kungamordet och sammansvärjningen mot kungen som censuren tyckte var olämpliga ämnen, utan att historien kretsar kring otrohet och svartsjuka. För att handla om attentatet på Gustav III innehåller operan faktiskt väldigt lite politiskt stoff.

Censuren tillät slutligen triangeldramat i operan under förutsättning att handlingen flyttades till Nya England. Osedligheten tolererades inte i en europeisk miljö, men den passade den italienska censurens bild av hur det såg ut över Atlanten. Verdi var själv också nöjd med ändringarna. Han skriver till sin librettist Antonio Somma, 11 september 1858: "Jag har mottagit librettot som, enligt mig, inte har tappat något avsevärt. I själva verket tycker jag att det blivit starkare i vissa avseenden."

Valet av Boston var inte godtyckligt. Maskeradbalen (1859) skrevs kort efter den slaverikritiska Onkel Toms stuga (1852) som under 1800-talet var den mest sålda boken efter bibeln i världen. Antipatin i Europa var stor mot USA under denna tid. USA förknippades med slavhandelns brutalitet och våldsamheter och USA stod i stark kontrast till Italien som förespråkade humanism, optimism och anständighet. När Ferdinand I av Österrike 1835 gav italienska politiska fångar valet att bli deporterade till USA eller sitta vidare i några av rikets grymmaste fängelser, så valde ett flertal hellre fängelset i Österrike än friheten i USA. Verdis Amerika är inte heller "the land of the free and the home of the brave" utan en olycklig plats fylld av otukt och mord, som stod i kontrast till Italien. Boston kunde därmed användas i syfte att fira Italiens enande på ett mer effektivt sätt än Gustav III:s Stockholm.

Mot slutet av Verdis liv hade censuren lättat och Verdi ändrade tillbaka många av sina libretton som myndigheterna tidigare hade haft invändningar mot, men spännande nog gjorde han aldrig detsamma med Maskeradbalen. När allt kommer omkring är det alltså inte helt klart om Verdi egentligen ville att operan skulle iscensättas i Stockholm istället för Boston. Men det finns en rad fördelar med att ändå flytta tillbaka operan över Atlanten - så den kommer hem igen. Musiken är i högsta grad europeisk och Maskeradbalen får en alldeles speciell laddning när den handlar om det verkliga attentatet som ägde rum 1792 i Stockholm. Gustav III blev mördad i det Gustavianska operahuset. Det revs hundra år senare 1892 för att ge plats åt nuvarande Kungliga Operan.

More of my writing

My clients