Stockholm ska vara reklamfritt

Publicerad i DD (endast offline) 2013-09-22.   Vänsterpartiet i Stockholm har i dagarna lämnat in en motion om ett förbud mot utomhusreklam. Partiet menar att fler turister hade kommit om det inte var för reklamen, skriver Mats Hansson, idéhistoriker och författare. Sveriges Annonsörer kallar förslaget ”ytterst korkat” och hänvisar till att reklam finansierar busskurer, lånecyklar […]